På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Fjällrävens idé och filosofi

Fjällrävens idé och filosofi

Vårt arbete på Fjällräven förskola som vi kallar "Reggio Inspirerat" innebär ett forskande arbetssätt där barnens val och dess förkunskaper, tankar och teorier är viktiga. Vi lägger stor vikt vid den skapande processen och fantasin som en hjälp för barnen att bearbeta och pröva/ompröva sina idéer och hypoteser

Det är inte själva slutprodukten som är viktig utan vägen dit.

Vi talar om tre pedagoger

Miljön- Inspirerar till lek, undersökning och frågor

Barnen - hjälper varandra i kunskapssökandet

Den vuxne - stöttar barnet i bakgrunden eller är medsökande

Miljön

För att lättare kunna fånga barnens intresse gäller det att skapa en miljö som barnen blir glada av och väcker deras fantasi och nyfikenhet.

Miljön ska uppmuntra till kommunikation, lek och lärande.

Den ska också vara föränderlig efter barnens behov.

Barnen
Barnet måste stimuleras att skapa och att söka sin egen kunskap, både enskilt och i samspel med andra. I samspelet med andra barn lär sig barnet att alla har rätt att uttrycka sin åsikt och att ingen har fel. Barnen är duktiga på att hjälpa varandra att gå vidare, de behöver inte alltid ha hjälp av någon vuxen.

Leken och arbetet sätts inte i motsats till varandra utan är starkt sammankopplande

Den vuxne
Den vuxne är inget kunskapslager som ska föras vidare.

Tillsammans med barnen ska vi ge oss ut på kunskaps resor. Vi ska lyssna, forska iaktta.

Om barn "kör fast" ska vi finnas där för att hjälpa dem vidare t.ex. genom att ställa de rätta frågorna.

Dokumentation
Dokumentationen är väldigt viktig och till stor hjälp för att synliggöra både barnens och pedagogens arbete, både för dem själva och för omgivningen. Till detta behövs vissa hjälpmedel som, kamera, bandspelare, video, papper och penna. Till dokumentationen hör också barnens alster.

Planering
För att kunna genomföra ett tema måste man ha god framförhållning. Man måste skaffa sig kunskaper om ämnet så att det blir lättare att ställa de rätta frågorna och ta fran lämpligt materiel. Utmaningen med detta arbetssätt är att temat kan ändra riktning under arbetes gång beroende på barnen infallsvinklar

Publicerad av: Birgitta Stenberg

Senast ändrad: 2016-01-18