På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Kristallen

På Kristallen är leken en viktig del av verksamheten, såväl i det planerade som i det spontana. Vi vill ge barnen tid och förutsättningar till att leka och lära. Detta sker bl.a. genom att iordningsställa lek/lärandemiljöer på avdelningen som passar barnens lekar. I den vardagliga verksamheten arbetar vi för att barnen ska bli trygga och självständiga. Detta gör vi bland annat genom att barnen får tid att själva klä sig själva inför utevistelsen och vi försöker anpassa miljön efter barnen. Vi vill också ge barnen en bra dagsrytm med rutiner som lek, rörelse, utevistelse, måltider och vila. Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. "Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar enhelhet." (Ur läroplan för förskolan, Lpfö 98).


Varmt välkomna till oss på Kristallen!

Publicerad av: Emma Lindgren

Senast ändrad: 2019-10-29