På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Föräldrakontakter

"Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande". Läroplanen för förskolan (2010)

 "Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att formerna för samarbete mellan förskolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om förskolans mål och sätt att arbeta". Läroplanen för förskolan (2010)

På Lilla Björns förskola har vi upprättat ett föräldraråd. Föräldrarådet är till för att främja samarbetet mellan föräldrar och förskolan.

I föräldrarrådet ingår:

          Föräldrarepresentanter (minst 1 förälder från varje avdelning)

          3 pedagoger från förskolan. Förskolechef Linda Johansson

 

Förutom föräldrarådet för vi dagliga samtal med föräldrarna om barnets lärande,  utveckling och välmående.

Vi har även:

1 utvecklingssamtal/år. Fler vid behov. 1 föräldramöte på höstterminen där du som vårdnadshavare kan komma med idéer och förslag till utvecklandet av vår verksamhet.

En låda för synpunkter, ideér och förslag. Lådan töms med jämna mellanrum.

Publicerad av: Carina Björnfot

Senast ändrad: 2017-10-06