På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Avgifter och regler

Alla blanketter som anges i nedanstående information finns under rubriken Relaterade länkar till höger på denna sida. Information om behandling av personuppgifter i samband med inlämnande av inkomstuppgifter/schema hittar du via denna länk.

Avgifter
Fastställande av avgift bygger på aktuella inkomstuppgifter i det hushåll barnet/barnen tillhör. Uppgifter om hushållets inkomster lämnas till skolans expedition på blanketten Inkomstuppgift. Avgiften beräknas per barn och procentuellt av hushållets bruttoinkomst enligt reglerna för maxtaxa. Inkomsttaket för beräkning av avgift är 46 080 kr per månad från och med 1 januari 2018. Detaljerad information om hur avgiften räknas ut finns på sidorna 6-8 i dokumentet Tillämpningsregler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem under relaterade länkar till höger på denna sida. Här finns även information om eventuell avgiftsfrihet för barn med särskilda behov. Avgiften för fritidshemsverksamhet är en månadsavgift som debiteras platsinnehavaren/vårdnadshavaren innevarande månad under skolans verksamhetsår enligt skolans läsårsplan oavsett om man nyttjar platsen eller ej. avgift betalas från och med barnets placeringsdatum.

Avgiften för sommarfritids debiteras platsinnehavaren/vårdnadshavaren innevarande månad och enligt den överenskomna vistelseperioden under sommarlovet oavsett om man nyttjar plasen eller ej. Avgift betalas från och med barnets placeringsdatum.

De planerings- och kompetensutvecklingsdagar som fritidshemmen har rätt att stänga verksamheten ingår i den ordinarie taxan och ger inget avdrag på avgiften.

Vistelsetid/Scheman
När barnet börjar på fritids görs ett schema över barnets vistelsetid. Det ska alltid finnas ett aktuellt schema över vistelsetiden. Ifylld schemablankett lämnas till skolans rektorsexpedition.

Anmälan om förändring
Då avgiften för platsen på fritidshemmet påverkas av flera faktorer åligger det vårdnadshavaren att anmäla alla förändringar så som familjeförhållanden, adress-, inkomst- och schemaändringar till skolans rektorsexpedition.

Publicerad av: Caroline Andersson

Senast ändrad: 2020-10-01