På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Bedömning och betyg

Från och med höstterminen i årskurs 6 ska eleverna i grundskolan ha betyg varje termin utifrån betygskalan F till A, där F står för ej godkänt resultat, E står för den lägsta graden av godkända resultat och A utgör den högsta måluppfyllelsen. Som underlag för betygen ska läraren använda sina bedömningar av elevens måluppfyllelse i förhållande till kunskapskraven i läroplanen. Om läraren bedömer att det finns risk för att en elev inte kommer att uppnå det lägsta godkända betyget, E, är skolan skyldig att utreda om eleven är i behov av särskilt stöd.

Under rubriken Relaterade länkar till höger på denna sid finns en länk till Skolverkets information om betyg och betygsskalan. Där finns också en länk till kursplanerna ämnesvis med kunskapskraven i grundskolans läroplan Lgr 11.

Publicerad av: Caroline Andersson

Senast ändrad: 2017-05-16