På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Lov och ledigheter

Varje år fastställs en läsårsplan för grundskolorna i kommunen. Där framgår när eleverna börjar och slutar läsåret samt när de har lov. Läsårsplanen för gymnasieskolan kan ibland skilja sig något från grundskolans men vi försöker att få dom så lika som möjligt då en familj kan ha barn i båda skolformerna. Vanligtvis upprättas läsårsplanen för kommande läsår i november/december året innan. Under rubriken Relaterade länkar finns aktuella läsårsplaner för grundskolan.

Skollagen och skolförordningen reglerar hur läsåret för eleverna i grundskolan får förläggas. Till exempel så ska läsåret börja i augusti och sluta i juni. Dessutom måste läsåret vara minst 178 skoldagar. I Kiruna kommun har vi valt att förlägga läsåret till just 178 skoldagar. Det innebär att alla skolor måste organisera undervisningen så att alla elever har lärarleddundervisning varje dag enligt läsårsplanen.

Ledighet utöver lov
Om en elev behöver vara ledig från skolan måste vårdnadshavaren ansöka om detta hos skolan. Det är rektor som ska besluta om ledighet men för kortare ledigheter får rektor uppdra åt någon annan att fatta beslut. För Kiruna kommuns skolor har rektorerna gemensamt beslutat att elevens mentor får fatta beslut om ledighet upp till fem dagar per läsår.

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är:

  • frånvarons längd
  • elevens studiesituation
  • möjligheter att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen
  • hur angelägen ledigheten är för eleven

För ansökan om ledighet ska blanketten Ledighetsansökan under Relaterade länkar användas.

Information om behandling av personuppgifter i samband med ansökan om ledighet hittar du via denna länk.

Publicerad av: Caroline Andersson

Senast ändrad: 2019-12-03