På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

NTA - Skolutvecklingsprogram

NTA finns både för förskolan och grundskolan men har lite olika upplägg. I förskolan finns än så länge bara ett fåtal teman och varje förskola har sitt eget material. I grundskolan däremot lånar man materialet för en begränsad period.

NTA är ett icke kommersiellt skolutvecklingsprogram i naturvetenskap, teknik och matematik för lärare och elever i grundskolan och förskolan.  NTA handlar inte bara om naturvetenskap och teknik utan även om matematik, språkutveckling, samhällskunskap, historia etc och är ett koncept för tematiskt arbetssätt.
Kopplat till NTA-skolutveckling finns det vetenskapliga rådet där det ingår ledamöter från Kungliga vetenskapsakademin (KVA), Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och universitet. Deras uppgift är bland annat att granska all fakta i NTA´s lärarhandledningar samt i temaböckerna som finns att tillgå till vissa teman.

NTA har en styrelse som består av styrelseledamöter från alla medlemsregioner. Styrelsen beslutar om hur arbetet med utvecklingen inom NTA ska bedrivas.

En stor utvärdering av NTA görs av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU. Resultatet kommer att redovisas under 2020-2021.

Inom Kiruna kommuns kultur- och utbildningsförvaltning finns idag 4 utbildare inom grundskoleteman, Carola Smedkvist, Evy Mella, Jeanette Kuoppa och Ulrika Karlström, samt 2 pedagoger för våra förskoleteman, Pia Bjuhr och Carina Spett-Palo. Vi har även varit med i vissa betautprovningar, bland annat ett rent tekniktema för åk 1-3. Detta tema har provats ut i Tuolluvaaraskolan av Ulrika Karlström och hennes elever.  Temat har efter utprovningsperioden nu färdigställs och har fått namnet Testa teknik, Ulrika Karlström är utbildare i detta tema.  Evy Mella och Carola Smedkvist är utbildare till två digitala teman, Rymden och Kroppen. Pia Bjuhr har varit med i betautprovningen av förskolans nya tema Ljus. Grundskolans utbildare har gått vidareutbildningar i Kollegialt lärandeSpråkutvecklande arbetssättbedömning, detta ska spridas vidare till övriga pedagoger. Ett annat arbetsområde som vi inom NTA har tagit fram är hur man kan arbeta med arbetsområdet Skola- arbetsliv, Faddertekniktemadag . Samordnare för all NTA-verksamhet i Kiruna kommun är Asta Nilsson. Det är till Asta pedagoger vänder sig med t ex beställningar av temalådor, önskemål om temautbildningar, och anmälningar till utbildningar.

NTA-teman i Kiruna kommun
Inom parentes står det i vilka årskurser som det rekommenderas att man arbetar med respektive tema. Givetvis avgör pedagogen själv när de ska planera in arbetet med ett tema, men med tanke på hur de olika teman är uppbyggda så bör man inte arbeta med dem före de angivna årskurserna. 
Under Relaterad information nedan finns länken till NTA skolutvecklings hemsida. Där finns mer information om NTA och temalådorna.

Luft (förskolan)
Vatten (förskolan)
Ljus (förskoleklass)
Fast eller flytande (förskoleklass – år 2)
Jämföra och mäta (förskoleklass – år 1)
Förändringar (år 1-3)
Balansera och väga (år 1–2)
Fjärilars liv (år 3)
Testa teknik (år förskoleklass-3)
Från frö till frö (år 4- )

Kretsar kring el (år 4-6)
Kemiförsök (år 4-5) 
Rörelse och konstruktion (år 4-6)
Mönster och algebra (år 4-7)
Matens kemi (år 5-7)
Flyta eller sjunka, (år 5-7)
Magneter och motorer (år 6- )

Nta-digital, Rymden. (2-5)
Nta-digital, Kroppen. (5-8)
Smartare produkter, programmering (4-7)
Banbrytande teknik (år 7-9) detta tema arbetas tillsammans med en SO-lärare.
Energi och hållbar utveckling (år 7 -9)

Teknikuppdrag är ett tillägg till NTA-taman. Den gersoss en historisk tillbakablick i teknikens utveckling, nuläget samt ett kreativt "framtidsuppdrag". Teknikuppdragen finns till följande teman: Rörelse och konstruktion, Flyta eller sjunka, Magneter och motorer, Kretsar kring el och Matens kemi.

  NTA och kollegialt lärande är ett utbildningsmaterial som bygger på kollegiala träffar om 3-4 stycken. I dagsläget finns det NTA och kollegialt lärande, NTA och språkutvecklande arbetssätt och Lärande för hållbar utveckling.

När det gäller programmering så har vi inom NTA valt att ha programmering som ett komplement till befintliga teman. Arbetet med att ta fram programmeringskomplement pågår under läsåret 18/19 och framöver. Exploatoriet i Skellefteå har tagit fram ett komplement till Rörelse och konstruktion. Med hjälp av bland annat micro bit så får eleverna programmera sitt fordon till att röra sig. Detta material kommer vi att införskaffa när allt är färdigutprovat.

Idag har vi två digitala teman, men ett tredje är under framtagande där IVA står som projektansvarig, Evolution och genetik, detta är ett högstadietema.

Solklart
Vi har också ett samarbete mellan gymnasieskolan och grundskolans årskurs 5 i ett tema som heter Solklart, detta är ett energitema som är framtaget av KTH.

NTA-utbildning
Eftersom det krävs att man som lärare har genomgått en utbildning på det tema man ska arbeta med i undervisningen organiserar vi utbildningar för kommunens lärare löpande utifrån behov och efterfrågan. När det är dags för en inbjudan till en utbildning publiceras denna som en nyhet på kommunens intranät.

Innehållsansvarig: Asta Nilsson, NTA-samordnare Kiruna kommun

Publicerad av: Asta Nilsson

Senast ändrad: 2020-03-11