På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Qultek

Bakgrund

Qultek är namnet på Kiruna Kommuns lärarnätverk i teknik och naturvetenskap sedan 1996. Qultek ingår också sedan många år tillbaka i ett större länsnätverk kallat RegTek. I länsnätverket ingår förutom Kiruna även Pajala, Jokkmokk, Gällivare, Piteå, Älvsbyn och Haparanda. Länsnätverket samordnas av Teknikens Hus i Luleå.

Ansvarig för Qulteks verksamhet är Carina Lidberg och Thomas Jungsmark. Kärnan i uppdraget är att anordna minst två fortbildningsträffar per termin. I uppdraget ingår också att vara länken mellan Teknikens Hus och skolorna i Kiruna kommun.

Fortbildningsträffarnas syfte och mål

Syftet med fortbildningsträffarna är att inspirera och kompetensutveckla Kiruna kommuns lärare i teknik och naturvetenskap.

Även andra ämnen integreras då och då beroende på vilket tema fortbildningsträffarna har. Innehållet i träffarna är alltid kopplat till kursplanerna i teknik och NO-ämnena.

Målet är att öka elevernas intresse och kunskaper i teknik och naturvetenskap genom att inspirera och höja kompetensen hos lärarna som undervisar i dessa ämnen i framförallt grundskolan och grundsärskolan.

Inbjudan till fortbildningsträffarna skickas alltid ut som ett gruppmail till samtliga lärare i kommunen.

Tidigare nätverksträffar

Workshop om "Energiboxen". 12 deltagare

Utbildning i nya Robolab "Mindstorms education". 10 deltagare.

Presentation av "Rymdboxen". En uppsättning för grundskolan och en uppsättning för gymnasiet. 19 deltagare.

En workshop med Johnny Halvarsson och David Broström om kartor, GPS:er, GIS, satelliter ochgeocaching. 19 deltagare.

Workshop kring konceptet "Teknik tillsammans" som getts ut av CETIS (Centrum för tekniken i skolan)."Teknik tillsammans" består för närvarande av följande teman: Kylsskåpsmagneter, Popup-böcker, Rörliga djurmodeller, Vi gör musik! och Vi bygger bilar! 11 deltagare.

Tema "Flying fun with science". Besök av Ed Sobey Seattle, USA samt David Broström från Teknikens Hus.22 deltagare.

Tema "Iskallt". Besök av Susann Johansson och David Broström, Teknikens Hus. 23 deltagare.

Invigning av "Teknikgruvan". Öppet Hus. Besök av David Broström, Teknikens Hus. Ca. 50 besökare.

Tema "Cykeln". Besök av Susann Johansson och David Broström, Teknikens Hus. 14 deltagare.

Presentation av KomTek-konceptet. Besök av Caroline Ögren och Ulla Berglund från KomTek i Örnsköldsvik.20 deltagare.

Tema "Plexiglas". 18 deltagare.

Tema "Starlab- det portabla planetariet". Besök av Ann-Gerd Eriksson och David Broström, Teknikens Hus.29 deltagare.

Tema "Friluftsteknik". 23 deltagare.

Tema "Konstruera mera". Besök av Ann-Gerd Eriksson, Teknikens Hus. 32 deltagare.

Tema "Teknikjulpyssel". Besök av David Broström, Teknikens Hus. 27 deltagare.

Tema "Ljud". 26 deltagare.

Tema "Bygg mekaniska teatrar". Besök av David Broström, Teknikens Hus. 15 deltagare.

Tema "Upptäck mekaniken". Besök av David Broström, Teknikens Hus. 19 deltagare.

Tema "Teknikspanarna". Besök av Teknikföretagen. 38 deltagare.

Tema "Vindkraft". Besök av vindkraftsexpert Michael Henriksson.12 deltagare.

Tema "Lego Dacta" (Tekniklegomaterial för yngre elever). Besök av David Broström, Teknikens Hus. 26deltagare.

Tema "Uppfinningar". Besök av Emelie Lindgren från Innovation Norrbotten. 14 deltagare.

Tema "Robolab"(Tekniklegomaterial för äldre elever). Besök av Marianne Hedberg, Teknikens Hus. 23deltagare.

Tema "Kreativitet" samt genomgång av enkätsammanställning. 19 deltagare.

Publicerad av: Carina Lidberg

Senast ändrad: 2017-05-24