På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk är ett eget ämne med egen kursplan samt egna betygskriterier. Betyget i svenska som andraspråk ger dig behörighet, precis som svenska, att söka till alla program inom gymnasieskolan. I grundskolan kan man läsa svenska som andraspråk eller svenska.

Svenska som andraspråk syftar till att elever med annat modersmål än svenska ska tillägna sig en sådan språkbehärskning att de till fullo kan tillgodogöra sig utbildningen i alla ämnen i skolan och kan ingå i skolans kamratgemenskap samt i det svenska samhället.

Svenska som andraspråk anordnas för:
· elev som har annat modersmål än svenska
· elev som talar annat språk än svenska hemma med minst en av sina vårdnadshavare
· elev som har svenska som modersmål och har levt längre period i annat land.
Rektor beslutar om svenska som andraspråk skall anordnas för en elev.(Grundskoleförordningen 2 kap. 15 §)

För eleverna åk Fskl - åk 3:
Barn i de tidigare åldrarna, som har svenska som andra språk har oftast en större språkmedvetenhet än de barn som ”bara” talar svenska. De förstår tidigt att ord är symboler och att de kan se olika ut men ändå betyda samma sak. Genom samtal, sånger, sagor, spel, bilder, kreativt skapande och konkret lärande utvecklar vi elevernas fantasi, abstrakta tänkande och lust att lära.

Innehållsansvarig: Riitta Kotavuopio Olsson

Publicerad av: Mona Mämmi

Senast ändrad: 2018-06-19