På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Mottagningsenhetens rutiner

Målet med mottagningsenheten är att samtliga nyanlända passerar mottagningsenheten i årskurserna 1-9. Elever och vårdnadshavare välkomnas till det svenska skolsystemet i ett obligatoriskt inskrivningssamtal. Det är rektorns ansvar att kontakta Mottagningsenheten när nyanlända ansöker om skolplacering.

När en elev skrivs in på Mottagningsenheten görs Skolverkets obligatoriska kartläggningar i steg 1 och 2 och målet är att eleverna ska få en skolplacering inom två veckor från det att eleven skrivits in på Mottagningsenheten. I samband med kartläggningen i steg 1 kommer även vårdnadshavare och elev att kallas till ett hälsosamtal med skolhälsovården.

När en elev har fått sin skolplacering kontaktar Mottagningsenheten berört arbetslag och påbörjar överlämningen med ett så kallat överlämningssamtal och besök på den nya skolan. Vi ser även att mottagande mentor eller processtödjare besöker eleverna här på mottagningsenheten för att skapa en relation innan eleven börjar i den nya skolan. Mottagningsenheten rekommenderar starkt att samtliga i arbetslagen deltar vid överlämningarna. För elever som helt saknar skolbakgrund i Sverige ges elever i årskurserna 1-9 en åtta veckors skolintroduktion.

Mottagningsenheten kommer även att erbjuda vårdnadshavare en utbildning i Kiruna kommuns dokumentations- och kommunikationsverktyg V-klass och en introduktion i det svenska skolsystemet.

Personal från mottagningsenheten kommer att följa med eleven och se till att hen hamnar rätt på mottagande skola under de första dagarna och lämnar över portfolion som innehåller blanketter och viktig information kring eleven till mottagande mentor. Vid överlämningen bokas även ett återbesök in av personalen från mottagningsenheten in där syftet är att säkerhetsställa att mentorn och arbetslaget känner sig trygga i sitt uppdrag och finnas där som stöd för mottagande lärare och den nyanlända eleven.

Publicerad av: Caroline Andersson

Senast ändrad: 2019-12-12