På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Likabehandlingsplan

Likabehandlings gruppens arbete på Nya Raketskolan
I Likabehandlingsgruppen deltar pedagoger från skolans alla enheter samt skolsköterska, bibliotekarie, fritidsledare, socialpedagog och rektorer.
Gruppen träffas ca tre gånger per termin för att förbereda Likabehandlingsplanen , som upprättas varje år samt diskutera frågor rörande Likabehandlingsarbetet på Nya Raketskolan.
Gruppen delger fortlöpande övriga kollegor om Likabehandlingsarbetet i gruppen.

Syfte med Likabehandlingsplanen
Är att skapa en trygg miljö för alla våra barn och elever. Att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling  på Nya Raketskolan.
Likabehandlingsplanen, som upprättas varje år, ska bland annat utgå från skollagen och diskrimineringslagen.
I arbetet med att upprätta planen ingår Likabehandlingsgruppen, föräldrarådet, elevrådet, elevskyddsombuden, samtliga pedagoger, elever och vårdnadshavare på skolan.
Planen förankras i varje enhet så att den anpassas till respektive åldersgrupp och säkerställer att varje elev förstått planen.
Planen omfattar all verksamhet och personal på Nya Raketskolan.

"En skola skall vara trygg och säker
utan våld och sår som inte läker"

 

 

 

Publicerad av: Eva Nuuksujärvi

Senast ändrad: 2017-05-16