På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Organisation

Nya Raketskolan är en f-9-skola och grundsärskola 1-9. Varje årskurs är indelad i två grupper med ca 40 elever per grupp.

Organisationen är uppbyggd utifrån arbetslagi vilka alla kompetenser som behövs för varje elevgrupp finns. Skolan består av sex arbetslag med tydliga ansvarsområden. I arbetslagen finns två team som samarbetar och samordnar arbetet i vardagen. Varje lag ansvarar för att teamen arbetar mot den vision och de mål som är uppsatta. I arbetslaget sker uppföljningen, utvärderingen och analyserna. Arbetslaget har helhetsansvaret över elevernas lärande. Alla arbetslag har ett gemensamt förhållningssätt, ansvar och arbetssätt, vilket skapar en röd tråd genom hela skolan och därmed trygghet för eleverna.

I arbetslagen för de yngre eleverna ingår personal från fritids och förskoleklass. På Nya Raketskolan tillämpar vi samlad skoldag, i vilken fritids och skola/förskoleklass samverkar utifrån ett gemensamt uppdrag, men olika fokus. Arbetslagen har en stor frihet att planera arbetsdagarna med eleverna. Laget ger elever inflytande över läroprocesser. Föräldrarna är självklart viktiga samarbetspartners för arbetslagen.

organistion NRS

Publicerad av: Eva Nuuksujärvi

Senast ändrad: 2018-01-02