På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Skolskjutsar

Barn som går i skolan har i vissa fall rätt till skol-skjuts. Det är upp till varje kommun att besluta om vilka regler som ska gälla. Det som i första hand styr rätten till skolskjuts är ålder och gångavstånd till den skola som kommunen hänvisar till. Vid val av annan skola kan rätten till skolskjuts utebli.
Vissa elever kan dock beviljas skolskjuts i annat fall än vad som vanligtvis gäller om det finns särskilda skäl. Det finns även regler för hur länge man ska behöva vänta på sin skolskjuts sammanlagt under en skolvecka. Utförlig information om vilka regler som gäller finns i dokumentet "Regler för skolskjuts" i menyn till höger. Där finns även den blankett som ska fyllas i om man vill ansöka om skolskjuts. Blanketten skickas in till barn- och utbildnings-förvaltningens skolskjutsansvarige.

Busskort/färdbevis
Du som beviljats skolskjuts och åker buss till och från skolan får ett nytt skolkort varje läsår. Det betyder att du inte behöver spara det busskort som du tidigare har haft. Du kommer inte att kunna åka på det i fortsättningen.

Var rädd om ditt skolkort!
Om du tappar bort eller skadar kortet så att det inte fungerar måste du meddela detta till den skolkortsansvariga på skolan. Du får betala 50 kr till skolan för att lösa ut ett nytt kort. I väntan på ett nytt kort får du ett tillfälligt färdbevis som endast gäller under de dagar som den skolkortsansvariga har angett på färdbeviset.

Publicerad av: Eva Nuuksujärvi

Senast ändrad: 2018-01-02