På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Föräldraråd/Triangelråd

Enligt skollagen 4 kap 12 § ska vårdnadshavare för elever i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

Enligt skollagen 4 kap 13 § ska det vid varje skolenhet finnas ett eller flera forum för samråd med elever och vårdnadshavare. I detta samråd ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

För att skapa bättre förutsättningar för inflytande över utbildningen, för elever och vårdnadshavare, har vi ett forum för samråd, Triangelrådet.
Triangelrådet består av rektor , en till två representanter för vårdnadshavare per klass, representanter för lärargruppen och elevrådet, elever 7-9.
Representanterna för vårdnadshavarna är ombud för respektive klass. Möterna protokollförs. Triangelrådet träffas en gång per termin, vid behov oftare.

Vårdnadshavare som önskar framföra klagomål på verksamheten vid Triangelskolan kan vända sig till berörd personal eller rektor.

Innehållsansvarig: Christina Karinen Sturk

Publicerad av: Mona Mämmi

Senast ändrad: 2017-10-09