På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Elevinflytande

Skolan arbetar målmedvetet för att skapa engagerade elever som känner att de kan påverka sin skolgång.

Eleverna har klassråd en gång i veckan. Från mellanstadiet och högstadiet finns det en till två representanter per klass som är med i elevrådet. Elevrådsmöten, med rektor närvarande, hålls en gång i månaden. Från åk 6- 9:an får alla elever styrelseutbildning vartannat år.

Därutöver har skolan stormöten, stadievis, en gång i månaden som leds av elevrådsrepresentanter med stöd av rektorn och arbetslagsledare. Alla ska vara välinformerade om vad som händer i skolan.

Innehållsansvarig: Ann-Christine Ojanlatva

Publicerad av: Margaretha Fjällborg

Senast ändrad: 2017-06-01