På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Kultur- och utbildningsnämnden har tagit ett inriktningsbeslut om ny skolstruktur i Kiruna C och Jukkasjärvi från hösten 2020.

Fram till onsdag 15 januari kan berörda elever, vårdnadshavare, personal med flera lämna synpunkter på förslaget.

2019-12-12 antog kultur- och utbildningsnämnden i Kiruna ett inriktningsbeslut gällande framtida skolstruktur för grundskolorna i centrala Kiruna samt Jukkasjärvi. Beslutet innebär att nämnden valt att gå vidare med ett förslag till ny skolstruktur från och med höstterminen 2020. Förslaget utgår bland annat från de allmänna synpunkter som kommit in från skolledare, personal, elever och vårdnadshavare om vad de tycker är viktigt med en ny skolstruktur.

Grunden i det förslag som kultur- och utbildningsnämnden valt att gå vidare med i processen är att, så långt det är möjligt, skapa skolor som har flera paralleller i varje årskurs. Syftet är att öka möjligheten till samarbete mellan lärare som undervisar i samma årskurser samt att öka andelen elever som får tillgång till lärare som är behöriga i de ämnen och årskurser de undervisar i.

Nästa steg i processen är att alla som berörs – elever, vårdnadshavare, personal med flera – får möjlighet att inkomma med synpunkter på det förslag till skolstruktur som nämnden antagit ett inriktningsbeslut om. Synpunkterna kan lämnas till och med onsdag 15 januari 2020 via e-post till adressen skolatillsammans@kiruna.se  Därefter kommer inkomna synpunkter att sammanställas inför kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott som har möte 23 januari. Där bereds förslaget om ny skolstruktur vidare inför kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 6 februari.

Länk till förslag om ny skolstruktur samt förändrade elevströmmar

Publicerad av: Caroline Andersson