På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Skolskjutsar

OBS! På grund av förändringar i skolskjutsorganisationen måste alla som har behov av skolskjuts skicka in ansökan inför läsåret 2019/2020, helst senast 31/5 2019. Även de som tidigare med automatik fått skolskjuts/busskort måste söka.

Länk till ansökningsblanketten

 

Barn som går i skolan har i vissa fall rätt till skolskjuts. Det är upp till varje kommun att besluta om vilka regler som ska gälla. Det som i första hand styr rätten till skolskjuts är ålder och gångavstånd till den skola som kommunen hänvisar till. Vid val av annan skola kan rätten till skolskjuts utebli. Vissa elever kan beviljas skolskjuts i annat fall än vad som vanligtvis gäller om det finns särskilda skäl.Det finns även regler för hur länge man som mest ska behöva vänta på sin skolskjuts sammanlagt under en skolvecka.
Utförlig information om vilka regler som gäller finns i dokumentet Regler för skolskjutsar under Relaterat innehåll till höger på sidan. Där finns även blanketten Ansökan om skolskjuts som ska fyllas i och skickas till skolskjutsansvarige på kultur- och utbildningsförvaltningen senast 30 maj varje år om man vill ansöka om skolskjuts.
Information om behandling av personuppgifter i samband med ansökan om skolskjuts hittar du via denna länk.

Information om överklagan
Om man fått avslag på sin skolskjutsansökan kan det finnas möjlighet att överklaga beslutet. Information om detta finns i dokumentet Hur man överklagar skolskjutsbeslut under rubriken Relaterat innehåll.

Busskort/färdbevis
Du som beviljats skolskjuts och åker buss till och från skolan får ett skolkort. Det betyder att du måste spara det busskort som du har. Du får inte något nytt.

Var rädd om ditt skolkort!
Om du tappar bort eller skadar kortet så att det inte fungerar måste du meddela detta till den skolkortsansvariga på skolan. Du får betala 50 kr till skolan för att lösa ut ett nytt kort. I väntan på ett nytt kort får du ett tillfälligt färdbevis som endast gäller under de dagar som den skolkortsansvariga har angett på färdbeviset.

Skolskjutsar - information
Från och med hösten 2018 har vi ett nytt skolskjutsavtal och nya fasta hämtningstider för centrala Kirunas skolor. Dessa tider är kl.12.45, kl.13.45, kl.14.45 och kl.16.00 med hämtning på första skola. Det kan medföra viss väntan för en del elever.
Det är viktigt att skolan försöker lägga sina slluttider så de passar så bra som möjligt eftersom det är skolan som har tillsynsansvaret av eleverna fram tills dess att skolskjutsen kommer.

Vi tillämpar principen "fulla bilar" i den mån det går, allt för att spara på vår miljö och vår ekonomi. I våra skolskjutsar åker elever både från kommunens egna skolor, sameskolan och på vissa sträckor gymnasieskolan och detta medför att vivi planeringen och organiserigen måste ta hänsyn alla dessa verksamheter.

Innehållsansvarig: Anne-Sofie Koivisto

Publicerad av: Caroline Andersson

Senast ändrad: 2020-06-15