På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Värmeverket

Avfall och återvinning

Reglerna på avfallsområdet syftar till att minska de miljöproblem som avfall kan ge upphov till och att öka utnyttjandet av avfall som en resurs.

Uppkomsten av avfall ska förebyggas. Materialåtervinning och biologisk behandling ska nyttjas i de fall det är miljömässigt motiverat. För det avfall som återstår och är brännbart är förbränning med energiutvinning att föredra framför deponering. Denna strategi gäller i hela Sverige och övriga EU.

Brännbart avfall från Kiruna kommun och några andra kommuner i Norrbotten går till förbränning i Kiruna värmeverk. Även många kommuner i norra Norge skickar sitt brännbara avfall till Kiruna värmeverk.

Tekniska Verken i Kiruna AB sköter renhållningen i kommunen. De kan lämna mer information om avfallshanteringen.

Fastighetsägare har möjlighet att anmäla kompostering eller ansöka om eget omhändertagande hos miljökontoret. 

Fastighetsägare kan även ansöka om uppehåll i sophämtning eller anmäla delat sopkärl. Tag kontakt med Tekniska Verken i Kiruna AB som tillhandahåller dessa blanketter.

Innehållsansvarig: Åke Jönsson

Publicerad av: Åke Jönsson

Senast ändrad: 2019-12-02