På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Självantänt hushållsavfall

Eldning av avfall

Det är förbjudet att elda avfall om du inte har tillstånd och det gäller både hushåll och verksamhetsutövare.

Räddningstjänsten bör alltid kontaktas innan eldning av trädgårdsavfall som löv och kvistar. Detta för att kontrollera eldningens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt och dels för att minimera antalet falsklarm. Glöm inte bort att ta hänsyn till grannar. Vid eldning av trädgårdsavfall och vid avfallsförbränning som godkänts av miljö- och byggnämnden ska miljöbalkens allmänna hänsynsregler följas. Det innebär att eldningen ska ske på ett sådant sätt att god förbränning uppnås och att tidpunkt och plats för eldningen ska väljas så att det inte orsakar störningar för kringboende.

Miljö- och byggnämndens grundinställning är att allt avfall som kan ska material- eller energiutvinnas. Det innebär att det ska hämtas av eller lämnas till Tekniska Verken i Kiruna AB eller något av materialbolagen. Särskilda skäl kan finnas i enskilda fall som motiverar att avfallet omhändertas och bortskaffas på annat sätt.

Publicerad av: Åke Jönsson

Senast ändrad: 2019-10-08