På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Gamla brandstationen

Kulturmiljöprogram

Bevarandeplan

Kiruna kommun har en bevarandeplan från 1984. Syftet med den var att få en övergripande syn på bevarandefrågorna i hela tätorten för att ha som underlag för fysisk planering och bygglovhantering. Bevarandeplanen anger kommunens intentioner men är inte ett juridiskt dokument på samma sätt som en detaljplan är. Bevarandeplanen pekar ut byggnader och miljöer som bör skyddas, och många byggnader blev efter denna också skyddade i detaljplan. 

Bevarandeplanen fokuserar på den äldre bebyggelsen men sedan 1984 har synen på vad som anses vara kulturhistoriskt värdefullt förändrats till att omfatta även modernare byggnader. Kiruna har fin arkitektur från 1950-talet och framåt som också har kulturhistoriskt värde och där förändringar inte får ske som förvanskar detta. Bevarandeplanen finns som bilaga i menyn till höger.

Kiruna stad står inför stora förändringar som påverkar bebyggelsen, vilket har bidragit till att arbete satts igång med att göra en ny plan. Det nya kulturmiljöprogrammet kommer att bli kommunövergripande och innefatta byarna vilka tidigare saknat en samlad inventering av kulturvärden. Kulturmiljöprogrammet utgår även från de riksintressen för kulturmiljö som finns och de miljöer som är utpekade i Norrbottens kulturmiljöprogram som länsstyrelsen tagit fram. 

Kulturmiljöanalys Kiruna etapp 2

I oktober 2013 återupptogs arbetet med en kulturmiljöanalys vars övergripande mål var att ta fram underlag och redskap för att säkerställa att Kirunas kulturarv blir en resurs i det framtida Kiruna. Analysen innehåller en inventering av hela staden. En slutsats är att många byggnader och miljöer i Kiruna är så viktiga för att föra vidare Kirunas historia att de bör flyttas när marken under dem påverkas. Kulturmiljöanalysen är gjord enligt en metod som heter DIVE och finns att läsa till höger. Det finns även mer information på stadsomvandlingens hemsida.

Norrbottens kulturmiljöprogram

Länsstyrelsen i Norrbotten har tagit fram ett gemensamt program för kulturmiljövården i länet.  Programmet ska bland annat användas för att prioritera olika insatser för att bevara och dokumentera eller tillgängliggöra länets kulturarv och kulturmiljö under åren 2010-2020. Programmet är tänkt att fungera som planeringsunderlag för kommuner och kulturmiljövården och även ligga till grund för olika insatser för regional utveckling.

Programmet pekar ut ca 220 värdefulla kulturmiljöer som är valda ur ett regionalt och nationellt perspektiv. 27 av dessa miljöer finns i Kiruna kommun; Övre Soppero, Jukkasjärvi, Kaalasjärvi, Kattuvuoma, Kiruna, Kuoksu, Könkämä älvs fjällägenheter, Läppäkoski, Louteenkoski, Masungsbyn, Nedre Parakka, Nikkaluokta, Poultsa, Rautasjaure, Rensjön, Råstojaure, Rounala, Sjangeli, Svappavaara, Torneträskområdet, Treriksröset, Tynnyrilaki,  Vierručohkka, Viikusjärvi,  Vivungi, Vuontisjärvi samt Vuoskojaure. Läs mer om dessa miljöer i programmet till höger. 

Innehållsansvarig: Clara Nyström

Publicerad av: Lisbeth Pekkari

Senast ändrad: 2020-04-28