På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Bygga, riva och markbereda

Här finns det information om vad du behöver tänka på om du ska bygga, riva eller vidta någon åtgärd som ändrar markens nivå.

Hälsning från oss på bygglovskontoret:

Många av orden och begreppen som presenteras på sidorna om bygglov kan vara av teknisk karaktär och kanske svåra att förstå. Tveka inte att ringa eller titta förbi under våra öppettider. Bygglovskontorets expedition hittar du precis bredvid receptionen på entréplan i stadshuset.

Våra öppettider är följande: 

Måndagar 09.00-12.00
Tisdagar 09.00-12.00
Onsdagar 12.00-15.00
Torsdagar 14.00-17.00
Fredagar 08.00-11.00

Kommer du till oss på stadshuset under dessa tider så garanterar vi att det finns en bygglovskoordinator på plats för att svara på just dina frågor. Vill du träffa en inspektör? Boka gärna tid via telefon eller e-post!

Varmt välkomna!

Hur ser processen ut för att få bygga?

Om åtgärden du har tänkt utföra inte är bygglovsbefriad*, måste du ansöka om bygglov. Ansökan måste vara skriftlig. När miljö- och byggnadsnämnden bedömer ditt ärende komplett, utfärdas mottagningsbevis. Från och med detta kan handläggningstiden uppgå till 10 veckor, i vissa fall om handläggningen kräver så kan detta förlängas till 20 veckor.

* Om en åtgärd är bygglovsbefriad kan en anmälan krävas. Ring eller skicka e- post till bygglovsavdelningen om du är osäker på vad som gäller.

Om du får ditt bygglov beviljat, är nästa steg ett tekniskt samråd. En kallelse till detta följer med bygglovet, i de fall detta krävs. Kontrollplanen och övriga dokument som krävs enligt kallelsen, ska lämnas in inför eller under det tekniska samrådet. Den kontrollansvarige ska också närvara, om en sådan har krävts i bygglovet.

Innan du får påbörja några som helst lov- eller anmälningspliktiga åtgärder måste ett startbesked ha utfärdats. Detta sker efter alla dokument är i ordning och byggnationerna kan antas uppfylla samtliga krav. 

Observera, alla beslut (lov, startbesked, protokoll och slutbesked) ska vara skriftliga och påskrivna av delegat eller Miljö- och byggnadsnämnden.

Om det i det tekniska samrådet har bestämts så, ska det under tiden byggnationerna pågår utföras ett arbetsplatsbesök. Miljö- och byggnadsnämnden protokollför detta besök.

När du är färdig med byggnationera, krävs det i många fall ett slutsamråd på plats. I samband eller innan detta ska alla handlingar som krävts i lovet, startbeskedet och tekniska samrådet lämnas in. När alla dessa handlingar är kompletta och miljö- och byggnadsnämnden kan anta att byggnationerna har uppfyllt samtliga krav. Kan miljö- och byggnadsnämnden utfärda ett slutbesked. Först efter detta får byggnaden tas i bruk.

Du är alltid välkommen att kontakta våra handläggare med frågor. Kontaktuppgifter finns längst ut till höger på den här sidan.

 

 

Innehållsansvarig: Sigrid Vestling

Publicerad av: Nadja Rundqvist

Senast ändrad: 2019-09-06