På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Bygglov

Bygglov behöver du när du tänkt bygga nytt, bygga till, ändra byggnadens användningssätt och ibland även vid fasadförändringar. Nu finns tjänsten Mitt Bygge hos Kiruna kommuns bygglovskontor, där du kan söka bygglov direkt på internet.

Bygglov behöver du när du tänkt bygga nytt, bygga till eller ändra byggnadens användningssätt, till exempel från bostad till kontor. Du behöver även bygglov för anläggningar som till exempel upplag, lekplatser, skyltar, plank och murar. Uterum och inglasning av altaner och balkonger kräver oftast bygglov. Inom områden med detaljplan behöver du bygglov för att förändra en byggnads yttre utseende till exempel att byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, ta upp en ny dörr eller nytt fönster.

Följande handlingar ska lämnas in till bygglovskontoret, när du vill ansöka om bygglov:

- Ansökningsblankett

- Anmälan kontrollansvarig

- Planritningar skala 1:100

- Fasadritningar skala 1:100

- Sektionsritningar skala 1:100

- Situationsplan skala 1:500 eller 1:1000

- Översiktskarta & koordinater (om det handlar om en stor fastighet)

- Bifoga en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än den som söker.

Observera att samtliga ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och fackmannamässigt utförda.

Till höger under rubriken relaterat innehåll, hittar du mer information och blankett för ansökan. Där finns exempel på hur plan- och fasadritningar bör se ut och vilken information som är viktig att redovisa på en situationsplan. Observera att du måste redovisa dörrbredder och nivåskillnader på planritningen. Anledningen till detta är att ansökan måste granskas ur tillgänglighetssynpunkt. Du kan ansöka digitalt eller på pappersblankett. Ansök digitalt via Mitt Bygge (länk). På Mitt Bygge finns mer information kring ansökan och ytterligare exempelritningar. 

Beslut i ett bygglovsärende meddelas inom 10 veckor från datumet då ärendet anses vara komplett. Handläggningstiden kan förlängas till 20 veckor om utredning i ärendet kräver det. Om det är aktuellt med förlängd handläggningstid kommer vi att meddela dig. I samband med handläggning kommer även en bygglovsavgift att tas ut.

Boka gärna in ett möte eller ring och prata med oss på bygglovskontoret innan du påbörjar din ansökan. Då kan vi titta på om planerad åtgärd är bygglovspliktig och vilka byggrätter och begräsningar som finns på berörd fastighet. Vi kan även svara på övriga frågor kring bygglov. Varmt välkommen att kontakta oss på telefon eller e-post!

Innehållsansvarig: Ann Linder

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2019-06-28