På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är en handling som ska upprättas i samband med en del ny- eller ombyggnationer och är en del av underlaget vid ansökan om bygglov. Rådgör alltid med bygglovskontoret innan du beställer en nybyggnadskarta.

En avgift för framställandet av nybyggnadskartan kommer att debiteras.
Vid nybyggnation måste alltid en situationsplan bifogas i ansökan om bygglov. Nybyggnadskartan används som underlag för situationsplanen i de fall nybyggnadskarta krävs. Sökanden ska själv rita in det som bygglovsansökan avser på nybyggnadskartan, så att det kan fungera som situationsplan till bygglovsansökan. Nybyggnadskartan utvisar fastighetens exakta läge och mått samt andra uppgifter såsom befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser.

Nybyggnadskartan upprättas av kommunen, mot en avgift. Nybyggnadskartan tar cirka fyra veckor att ta fram.

När det behövs nybyggnadskarta
Nedanstående är generella riktlinjer, rådgör alltid med en byggnadsinspektör innan du beställer din nybyggnadskarta.

  • Nybyggnad av en- och tvåfamiljshus, i område med detaljplan.
  • Ny- och tillbyggnad av allmäna lokaler.
  • Ny- och tillbyggnad av kommersiella lokaler.
  • Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus.

 

Kostnader nybyggnadskarta
En avgift kommer att debiteras för upprättandet av nybyggnadskartan. Fakturan skickas separat. Nedan redovisas kostnaderna för nybyggnadskarta, enligt Plan- och bygglovstaxa 2015, antagen av kommunfullmäktige 2014-12-08-09 § 227.

  • Tomtyta under 3 000 kvadratmeter - 7 104 kronor
  • Tomtyta från 3000 till under 5000 kvadratmeter - 10 656 kronor
  • Tomtyta från 5000 till under 10 000 kvadratmeter - 14 208 kronor
  • Tomtyta från 10 000 till under 15 000 kvadratmeter - 17 760 kronor

 

Vad som avses med tomtyta är den fastighet eller del av fastighet du beställer din nybyggnadskarta över. Om du avser att beställa nybyggnadskarta för endast en del av fastigheten ska du bifoga en situationsplan eller karta där det framgår vilken del av fastigheten nybyggnadskartan ska upprättas över.

Innehållsansvarig: Kristoffer Johansson

Publicerad av: Kristoffer Johansson

Senast ändrad: 2019-06-28