På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Startbesked

Ett startbesked krävs för att få påbörja byggnationerna. Detta gäller vid alla lovpliktiga åtgärder och även vid alla anmälningspliktiga åtgärder. Att påbörja arbetet utan att ha startbesked kan leda till att byggsanktionsavgifter döms ut.

Innan du får börja bygga behöver du förutom ett beviljat bygglov även ett skriftligt startbesked från kommunen. Innan startbesked kan ges ska de tekniska förutsättningarna handläggas och i samband med bygglovsbeslutet skickas en kallelse till tekniskt samråd ut, med bland annat uppgifter om vilka tekniska handlingar som ska redovisas i ärendet innan startbesked kan ges.

I vissa enkla bygglovsärenden och anmälningspliktiga åtgärder kan ett tekniskt samråd anses uppenbart obehövligt. Då ska startbeskedet utfärdas direkt i samband med lov eller så ska miljö- och byggnämnden förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar som behövs för nämndens prövning i frågan om startbesked.

Innehållsansvarig: Kristoffer Johansson

Publicerad av: Kristoffer Johansson

Senast ändrad: 2019-06-28