På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Eldstad

En del saker kräver inte bygglov, men en anmälan. Att installera eldstad med rökkanal är ett exempel på en åtgärd som kräver anmälan.

Vid installation av eldstad ska en anmälan göras till bygglovskontoret. I anmälan ska det även medfölja fasadritningar med skorsten samt ett förslag till kontrollplan. Under ´Relaterat innehåll´ här intill finns en mall för kontrollplan som kan användas.

Innan du kan påbörja installationen måste du avvakta ett startbesked från bygglovskontoret. Under installationen ska kontrollpunkterna enligt kontrollplan följas upp. När braskaminen installerats kontaktar du skorstensfejarmästaren, eller annan sakkunnig, för att besiktiga installationen.

När arbetet är färdigställt och godkänd besiktning har utförts av skorstensfejarmästaren får anläggningen tas i bruk. Kopia på besiktningsprotokollet och ifylld kontrollplan ska skickas till bygglovskontoret varpå slutbesked kan utfärdas.

Om du installerar en eldstad utan startbesked eller tar den i bruk utan slutbesked så tas en sanktionsavgift ut.

Innehållsansvarig: Sigrid Vestling

Publicerad av: Helena Söderlund

Senast ändrad: 2019-06-28