På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Förhandsbesked

I ett förhandsbesked prövas om den åtgärd som ansökan avser kan tillåtas på den föreslagna platsen. Prövningen är enklare än vid bygglov och behandlar inte detaljer. Syftet med ett förhandsbesked är att byggherren ska få ett tidigt besked om hur förutsättningarna för att bevilja ett bygglov ser ut.

I förhandsbeskedet kan man ställa villkor som måste uppfyllas för att ett senare bygglov ska kunna beviljas. Villkoren kan handla om byggnadens placering, storlek, utformning med mera.

Ett positiv förhandsbesked är bindande i två år, vilket innebär att man måste söka bygglov inom den tiden. Ifall man söker bygglov efter att förhandsbeskedet har slutat gälla är man inte längre garanterad att få bygglovet beviljat.

Följande handlingar ska lämnas in till bygglovkontoret när du ansöker om förhandsbesked:

  1. Helt ifylld ansökningsblankett
  2. Karta där byggnadens tilltänkta placering redovisas

Ifall den planerade byggnaden ska placeras inom 100 m från vatten måste strandskyddsdispens prövas.  Mer information om strandskyddsdispens finns under rubriken med samma namn till vänster.

Innehållsansvarig: Kristoffer Johansson

Publicerad av: Kristoffer Johansson

Senast ändrad: 2019-06-28