På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Olovligt byggande

Bygga utan att ha bygglov kallas för olovligt byggande eller svartbygge. Det kan bli dyrt att bygga olovligt då ett så kallat svartbygge medför straffavgifter. Du kan dessutom riskera att behöva riva om det inte går att bevilja bygglov i efterhand.

Sanktionsavgifter

Miljö- och byggnämnden kan ta ut byggsanktionsavgift på upp till 50 prisbasbelopp vid olovligt byggande.

Nämnden kan också ta ut sanktionsavgifter bland annat om byggnation har påbörjats utan att startbesked eller om en anläggning eller byggnad har tagits i bruk utan att ett slutbbesked.

Lov i efterhand

Ibland kan bygglov beviljas i efterhand. Om miljö- och byggnämnden bedömer att det är troligt att man får lov för det man byggt, kan nämnden ge fastighetsägaren möjlighet att inom en viss tid ansöka om lov. Även om bygglov ges i efterhand tas en sanktionsavgift ut.

Beslut om rättelse

Om miljö- och byggnämnden inte kan bevilja bygglov i efterhand beslutar de om en så kallad rättelse. Det kan innebära att det som byggts olovligt måste rivas.

Innehållsansvarig: Kristoffer Johansson

Publicerad av: Kristoffer Johansson

Senast ändrad: 2019-06-28