På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Renvaktarstuga

Som renskötare och medlem i en sameby krävs inget bygglov för att uppföra en renvaktarstuga. Renvaktarstuga är en arbetsbostad som behövs för bedrivande av renskötsel och som också möjliggör tillfälliga övernattningar.

För att få uppföra en renvaktarstuga måste man alltså vara renskötare och ha behov av stugan för renskötseln. Därför krävs alltid godkännande av berörd sameby samt tillstånd av markägaren om stugan placeras på privat mark innan en renvaktarstuga får uppföras. En renskötarbostad kräver dock alltid bygglov.

Vi rekommenderar alla som planerar att uppföra en renvaktarstuga att kontakta oss för att man ska kunna känna sig säker på att stugan man tänker uppföra kan klassas som en lovbefriad renvaktarstuga och inte en lovpliktig renskötarbostad.

Stugan får inte användas till annat än tillfällig övernattning vid arbete med renskötseln. Av den anledningen kan den inte heller överlåtas till person som inte är renskötare.

Ska stugan övergå från rennäring till fritidshus eller annat måste bygglov för detta sökas. Bygglov för fritidshus kan dock inte medges inne i fjällvärlden enligt bestämmelserna i miljöbalken eller inom naturreservat eller område som omfattas av områdesbestämmelserna för Esrange.

Markupplåtelse för renvaktarstuga på statens mark ovan odlingsgränsen behövs inte (för fritidshus, renskötarbostad med mera behövs dock markupplåtelse).

Renvaktarstugor bör företrädesvis placeras inom områden som särskilt utpekats i översiktsplanen, men kan också om det är nödvändigt för rennäringen och annars lämpligt uppföras på andra platser.

Innehållsansvarig: Kristoffer Johansson

Publicerad av: Kristoffer Johansson

Senast ändrad: 2019-12-02