På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Rivningslov

Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller del av en byggnad inom område med detaljplan. I områden med områdesbestämmelser kan det krävas rivningslov, om det är styrt i bestämmelserna.

Byggnader som inte kräver bygglov kräver inte heller rivningslov. Undantaget är om kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelse har bestämt att rivningslov krävs även för dessa byggnader. En anmälan om rivning krävs för byggnader som inte omfattas av kravet på rivningslov. 

Är byggnaden kulturhistoriskt värdefull?

Vissa byggnader eller områden kan vara av kulturhistoriskt värde. De flesta kulturhistoriskt värdefulla byggnader är markerade i gällande detaljplan men även byggnader utanför detaljplanerade områden kan vara kulturhistoriskt värdefulla. Är du osäker är du välkommen att kontakta bygglovskontoret eller kommunantikvarien. 

Det här behöver du lämna in:

- Ifylld ansökan (blankett eller via MittBygge)

- Situationsplan

- Fasadritningar

- Översiktskarta och koordinater om det handlar om en stor fastighet

- Fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än den som söker

- Materialinventering

Alla ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och tydliga.

Innehållsansvarig: Sigrid Vestling

Publicerad av: Kristoffer Johansson

Senast ändrad: 2020-07-23