På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Illustration: Ulrika Åkerlund/Boverket

Strandskyddsdispens

Strandskydd finns för att trygga allmänhetens tillgång till sjöar och vattendrag samt skydda djur- och växtliv..

Under relaterat innehåll till höger finns en länk till en webbutbildning för allmänheten som Strandskyddsdelegationen har tagit fram. Där finns mycket bra information om vad strandskydd är får något och vilka regler som gäller. Titta gärna på den.

 

Strandskydd omfattar land- och vattenområden intill 100 m från strandlinjen vid sjöar och vattendrag enligt miljöbalken (MB).
Inom ett strandskyddsområde får inte:

1. nya byggnader uppföras,

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag (2009:532).

Syftet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Dispens från strandskyddet kan enligt miljöbalken i undantagsfall meddelas av miljö- och byggnämnden om särskilda skäl föreligger. Länsstyrelsen kan överpröva detta beslut inom tre veckor från det de fått beslutet.

Strandskyddsdispensen gäller i två år från dagen för miljö- och byggnämndens beslut.

Innehållsansvarig: Kristoffer Johansson

Publicerad av: Kristoffer Johansson

Senast ändrad: 2019-06-28