På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Anmälningspliktiga åtgärder

Det är inte alla åtgärder som kräver bygglov. I vissa fall krävs endast en anmälan och ett startbesked.

De åtgärder som är anmälningspliktiga återfinns i plan- och byggförordningen. Ett par exempel är:

- Attefallshus (komplementbyggnad eller komplementbostadshus)

- Tillbyggnad enligt attefallsreglerna

- Inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus

- Installation av eldstad och rökkanal

- Rivning utanför detaljplanerat område

- Nybyggnad av takkupor

- Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet

- Ändring av en byggnad som innebär att bärande konstruktion berörs

Vilka handlingar som krävs för en anmälan varierar beroende på vad anmälan gäller. Kontakta bygglovskontoret om du är osäker.

För en- och tvåbostadshus finns ett antal åtgärder som är lovbefriade, dessa illustreras närmare under Relaterad information. Mer information finns även på Boverket. 

Innehållsansvarig: Sigrid Vestling

Publicerad av: Kristoffer Johansson

Senast ändrad: 2020-07-23