På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Björkliden 1:22, Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, del av

Björkliden del II, skidanläggning och stugor

Detaljplanen ger möjlighet till en utbyggnad av turistanläggningen i Björkliden med fler bäddar i stugor eller längor i sluttningsläge, samt en fjällbybebyggelse med bostäder och möjlighet till en mindre handelsverksamhet. Fjällbybebyggelsen förläggs i det lägre området nedanför skidbackarna.

Detaljplanen har tidigare varit på samråd och utställning men då ändringar har gjorts ställdes den ut på nytt. Detta för att ge allmänheten, sakägare och andra intressenter möjlighet att se dessa ändringar och komma in med synpunkter.

Planområdet omfattar del av Björkliden väster och mindre del öster om malmbanan.

Förslaget bedöms inte strida mot intentionerna i gällande översiktsplan.

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2020-05-13