På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Abisko 1:22 med flera, Abisko Strand

Bostäder norr om Norgevägen

Syftet med planförslaget är att pröva de planmässiga förutsättningarna för ett nytt bostadsområde i Abisko. Planområdet ligger i västra delen av Kiruna kommun, 95 km från Kirunas centrum. Syftet med detaljplaneläggningen är att undersöka möjligheten för bostadsbebyggelse i Abisko. Bostadsbristen i Abisko är stor. Arbetet med planen bedrivs med normalt planförfarande enligt PBL (2010:900).

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått uppdraget från Kommunstyrelsen 2017-05-15. I detaljplanearbetet ska ordentlig förstudie göras med kostnadskalkyl och konsekvensbedömning. Samtidigt ska behovet av små stugor och utökning av reningsverket utredas.

Innehållsansvarig: Aleksiina Paakki

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2020-05-13