På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, del av, Stenbacken

Fritidshus

Detaljplanen syftar till att planmässigt reglera befintlig fritidshusbebyggelse samt möjliggöra tillkomsten av ytterligare 21 fritidshustomter. Planen reglerar även områden för båthus och parkering för fritidshusägarna. Detaljplanen omfattar fyra uddar i Torneträsk vid Stenbacken, strax öster om väg E10.

Detaljplanen följer intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Torneträsk vilken antogs av kommunfullmäktige 2014-03-31. Den fördjupade översiktsplanen för Torneträsk pekar ut det aktuella planområdet som ett lämpligt område för utökad fritidshusbebyggelse. All ny fritidshusbebyggelse i området ska föregås av detaljplaneläggning.  

För de tomter och båthus som ligger inom strandskyddsområde kommer strandskyddet upphävas i och med detaljplanens genomförande.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

 

Innehållsansvarig: Magnus Olofsson

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2017-09-06