På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Röd markering anger planområdet.

Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, del av, Västra Stenbacken

Fritidshus

Detaljplanen syftar till att planmässigt reglera befintlig fritidshusbebyggelse samt möjliggöra tillkomsten av ytterligare fritidshus. Arrendetomterna upplåts med arrendeavtal och kan inte friköpas. Planen reglerar även områden för båthus och parkering med plats för avfallskärl.

Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan (2018) och fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet (2014).

Undersökning har gjorts att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.

Arbetet med planen bedrivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900)

 

Innehållsansvarig: Monika Paleckaityte

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2020-02-10