På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Orange avgränsning anger ungefärligt programområde.

Gruvstadspark del 2

Park - Industri

Kommunstyrelsen har 2015-10-05, § 279, beslutat att godkänna planprogrammet för Gruvstadspark 2.

En stor del av Kiruna stad måste flyttas till följd av gruvans utbredning under marken. Gruvbrytningen skapar deformationer i marken som leder till att nuvarande stadskärna och en del av den omkringliggande bebyggelsen måste avvecklas.

Planprogrammet behandlar hela området för gruvstadspark del 2 och upprättas för att tidigt kunna fånga upp frågor och synpunkter från Kirunabor och övriga intressenter. Utifrån planprogrammet upprättas detaljplaner för olika delar av området där syftet är att möjliggöra för att markens användning successivt ska kunna förändras från stadsbebyggelse till industrimark/gruvstadspark. För att markanvändningen ska kunna förändras över tid och för att ingen ska behöva bo vid stängslet till gruvan arbetar Kiruna kommun och LKAB med att omvandla området till gruvstadspark. En del av den första gruvstadsparken, Iggesundsparken, fungerar idag som aktivitetspark. Inom gruvstadsparken finns även bostäder i kvarteret Ullspiran samt på Bromsgatan och Gruvfogdegatan. Gruvstadsparkerna kommer att skötas och underhållas under hela tiden som de fungerar som gruvstadsparker.

Gruvstadspark del 2 omfattar en del av Kiruna centrum, en del av SJ-området samt en del av Bolagsområdet. Inom programområdet finns bland annat brandstationen, Bolagsskolan, Hjalmar Lundbohmsskolan, kyrkan och gallerian.

I fortsatt planarbete kommer miljöbedömning med miljökonsekvens-
beskrivning att göras.

Planprogrammet är inte juridiskt bindande men fungerar som ett underlag till kommande detaljplaner.

 

Innehållsansvarig: Therese Olsson

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2020-03-02