På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Luossavaara 1:2, Industrin 9:8, Kiruna 1:1, del av

Planprogram - bostäder

I området på och kring Luossavaara har sedan en tid tillbaka lyfts önskemål om nya etableringar av bostäder och andra anläggningar. Det finns redan idag en påbörjad, men inte avslutad, hotellbyggnad på Luossavaras topp.

Programmet redovisar förslag på nya bostadsområden vid Karhuniemi, toppen av Luossavaara samt vid befintlig och tänkt ny väg E10. I planprogrammet finns även förslag på sträckning av ny E10 samt möjliga områden för skola, förskola, handel, bensinstation och hotell.

Kiruna kommun vill med det här planprogrammet belysa och reda ut den sammanlagda påverkan som dessa nya etableringar kan medföra, både i det direkta närområdet och för centralorten Kiruna i övrigt.

Förändringen överensstämmer delvis med intentionerna i gällande översiktsplan

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2020-03-02