På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Svart linje anger planområdets utbredning.

Gruvstadspark 2, etapp 4 Bolagsområdet med flera

Gruvindustri

Kommunfullmäktige har den 2020-06-15, § 81, beslutat att anta detaljplanen för Gruvstadspark 2 etapp 4, Bolagsområdet med flera.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt gruvbrytning genom ändring av nuvarande markanvändning till mark för gruvindustri. Avsikten är att markens användning successivt ska förändras över tid vilket innebär att marken övergår från nuvarande användning till en så kallad gruvstadspark innan övergången till mark för gruvindustri sker.

Detaljplanen överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen från 2014. För del av planområdet kommer en prövning av upphävande av strandskyddsförordnandet att ske.

En miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanerna för Gruvstadspark 2 etapp 2, 3 och 4 har upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Innehållsansvarig: Mona Mattsson Kauppi

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2020-06-23