På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Ungefärligt planområde inom röd markering

Jägarskolan etapp 2, del av Linbanan 1 och Jägarskolan 8:5

Bostäder med mera

Syftet med planförslaget är att ändra befintlig detaljplan och fortsatt möjliggöra i huvudsak bostäder, med mindre inslag av skola, handel, samlingslokaler m.m. Ändringen omfattar två tillkommande kommunala gator, samt att byggrätterna inom området justeras som en anpassning till detta. Utöver detta föreslås endast mindre förändringar och i övrigt ställs samma krav på bebyggelsen som inom befintlig detaljplan.

Befintlig detaljplan Jägarskolan etapp2, del av Jägarskolan 8:5 och del av Jägarskolan 8:1 m.fl vann laga kraft den 7 maj 2018 och har en genomförandetid om 5 år. Ny detaljplan föreslås därmed inom genomförandetid för befintlig detaljplan. Planområdet har ännu inte exploaterats.

Detaljplanen överensstämmer med fördjupade översiktsplanen.
En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med standard planförfarande enligt PBL (2010:900). Förfarande kan komma att ändras till ett begränsat förförande om planförslaget godkänns vid samrådet.

 

 

 

 

Innehållsansvarig: Timo Saarensilta

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2020-04-03