På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Jukkasjärvi 4:38 och 59:1, Icehotel Öst

Turism och handel

Kommunfullmäktige har 2020-06-01, § 64, beslutat att anta detaljplanen för Icehotel öst, Jukkasjärvi 4:38, 59:1 med flera.

Planens syfte är att göra det möjligt att inom planområdet utveckla turism med inriktning mot verksamhet under hela året. Detaljplanen ger byggrätt för en permanent hotellbyggnad, kallad Icehotel 365, samt utrymme för ett återkommande tillfälligt hotell som under vintersäsongen uppförs i snö och is i ett attraktivt läge intill Torne älv.

Detaljplanen syftar också till att göra det möjligt att reglera in del av fastighet Jukkasjärvi 4:38, som idag ägs av Kiruna kommun och arrenderas av Icehotel AB, till fastighet Jukkasjärvi 59:1.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen för Kiruna kommun. För del av planområdet kommer en prövning av upphävande av strandskyddsförordnande ske.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

 

  

Innehållsansvarig: Mona Mattsson Kauppi

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2020-06-09