På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Abisko 1:22, Abisko Östra

Tillägg - Utökning av byggrätt

Syftet med ändringen var att åstadkomma rimliga byggbestämmelser som uppnår dagens krav på fritidshusens storlek, inriktat på fortsatt fritidsanvändning. I ursprunglig detaljplan regleras byggrätten till maximalt 30 kvadratmeter för huvudbyggnad och 10 kvadratmeter för uthus. Ändringen av detaljplanen innebär att byggrätten har utökats till 50 kvadratmeter för huvudbyggnad och 10 kvadratmeter för uthus.
  
Ett förslag upprättades och var på samråd under tiden december till januari.
Planförslaget ställdes ut för granskning under februari till mars 2009 och har antagits av miljö- och byggnämnden den 11 juni 2009.

Beslutet vann laga kraft 2009-07-14.

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2017-05-16