På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Alptoppen med flera

Tillägg - Utökning av byggrätt

Planändringens syfte är att utöka byggrätten per tomt runt Alpvägen samt erbjuda större tomter. Därmed kan området bebyggas med friliggande bostadshus.

En ändring av gällande detaljplan innebär att byggrätten för kvarteren runt Alpvägen utökas till 220 kvm sammanlagda byggnadsarea per tomt. På så vis kan området bebyggas med friliggande bostadshus.

Med föreslagen byggrätt är det lämpligt att halvera antalet bostadstomter till ca 14 (och därmed bostadshus) för att ge större tomter i området. En utökad byggrätt föreslås då det i Kiruna finns en efterfrågan på tomter för fristående enbostadshus och inte sammanbyggda småhus som gällande detaljplan medger.

Planen har vunnit laga kraft 2011-06-03.

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2017-05-16