På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Bolaget 11:2 med flera

Upphävande av detaljplan

Syftet med att upphäva delar av de gällande detaljplanerna är att planbestämmelserna är inaktuella och till vissa delar svårtolkade. Området ligger i utkanten av Kiruna C och intressen finns att nyttja marken för verksamhet som strider mot gällande planbestämmelser. All prövning och lämplighetsbedömning för olika slag av markanvändning får därmed inte stöd i någon detaljplan, utan sker istället med stöd av plan- och bygglagen, kommunens översiktsplan samt andra bestämmelser och regler.  

Förfarandet har övergått från enkelt till normalt planförfarande. Det beror på att de inkomna synpunkterna i samrådsskedet har bedömts vara av den karaktären att allmänt intresse i området föreligger. En sammanfattning av synpunkterna finns att ta del av i samrådsredogörelsen som godkänts av miljö- och byggnämnden.

Utlåtande har godkännts och berörda planer upphävts av miljö- och byggnämnden den 3 september 2009.

Miljö- och byggnämndens beslut har vunnit laga kraft 2009-10-06.

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2017-05-16