På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Bolaget 11:4 med flera, Gruvstadspark etapp 1

Park - Industri

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att successivt avveckla bebyggelsen inom planområdet och utveckla gruvdriften under mark. Allt eftersom bebyggelsen avvecklas ska en parkmiljö iordningställas mellan staden och gruvindustrin.

Inom planområdet finns 313 lägenheter, tre hotell, järnvägsstationen och stadshuset. Området omfattar också järnvägen, Ön, gamla ställverket och gamla omformarstationen samt ca 40 garage mellan Nikkaluoktavägen och gruvområdet.  

Planen antogs av kommunfullmäktige 21 februari 2011, § 15. 

Detaljplanen vann laga kraft 2012-06-05 efter mark- och miljööverdomstolens beslut 2012-06-05 i mål nr P 3466-12. 

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2017-05-16