På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Bolaget 11:4 med flera, Gruvstadsparken

Tillägg, borttagande av rivningsförbud, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (q).

Planområdet är under omvandling och 2010-10-25 antogs det en detaljplan som möjliggjorde industriändamål. 2012-06-05 vann detaljplanen laga kraft efter överklagande. Tanken med området, även kallat Gruvstadsparken, är att det ska vara en buffert mellan gruvindustrin och staden.

I den gällande detaljplanen lades planbestämmelsen "q" på de kulturhistoriska byggnaderna för att skydda dem mot rivning och förvanskning. Dessa byggnader ligger i dagsläget farligt till och de måste flyttas. Därför måste planbestämmelsen "q" tas bort genom denna ändring,  för att kunna flytta byggnaderna och behålla arvet i framtiden. 

Ändringen genom tillägg antogs av miljö- och byggnämnden 2013-09-13, § 130-13.

Beslutet överklagades och vann laga kraft 2014-05-19 enligt högsta förvaltningsdomstolens beslut samma dag (mål nr 2130-14). 

 

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2017-05-16