På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Kurravaara 6:1 med flera, Kallovaara

Utökade byggrätter med mera

Miljö- och byggnämnden har 2010-01-21 beslutat att anta ovanstående detaljplan. Miljö- och byggnämndens beslut har vunnit laga kraft 2010-02-20.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ny väg och att öka byggrätterna. Syftet är också att man skall kunna komplettera området med ytterligare 5 stycken nya fritidshustomter.

Samrådsredogörelsen och utlåtandet finns för påseende hos Plankontoret.

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2019-05-07