På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Utdrag ur Kiruna utvecklingsplan. Planområdet är markerat. Det skrafferade cirkulära området är detaljplanelagt för stadshuset. Det skrafferade rektangulära området är undantaget från antagandet.

Linbanan 1 med flera, Torg och handelsgata

Nytt centrum

Kommunfullmäktige har 2016-06-30, § 71, antagit detaljplan för Linbanan 1 med flera, Torg och handelsgata, i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2016-07-22.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för ett nytt centrum. Inom planområdet ska större delen av Kirunas nya stadskärna byggas. Det ska bli en tät stadskärna kring ett nytt stadstorg.

Detaljplanen medger byggrätt för uppförande av bebyggelse innehållande centrumfunktioner såsom handel, kontor, kulturhus med mera och även bostäder, förskola, hotell och parkeringsanläggningar.

 

 

Innehållsansvarig: Sara Aspvik Thelin

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2019-05-07