På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Överklaga ett detaljplanebeslut

Från den 1 juni 2016 är det Mark- och miljödomstolen i Umeå som prövar överklagan av ett antagandebeslut. Tidigare gjordes detta hos Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Skrivelsen med överklagandet ska dock skickas till Kiruna kommun, Planavdelningen, 981 85 Kiruna.

För att ett överklagande ska kunna prövas måste skrivelsen ha kommit in till planavdelningen inom tre veckor från den dag då antagandet tillkännagavs på kommunens anslagstavla, annars kan domstolen inte ta upp överklagan för prövning.

Beslutet som överklagas ska anges, till exempel genom kopia av beslutet. Motiv till varför beslutet ska ändras samt vilken ändring som önskas ska också anges. Sådant som kan ha betydelse för ärendet ska också skickas med. 

Skrivelsen undertecknas med namn, postadress och telefonnummer. Om ombud anlitas kan istället ombundet underteckna skrivelsen, i så fall ska en fullmakt bifogas.

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2020-02-03