På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

2 - Samråd

Förslag till detaljplan ska alltid samrådas med berörda.

Kommunen ska samråda med de olika intressenterna när ett förslag till detaljplan upprättas oavsett om det är helt ny plan eller om det handlar om äldre detaljplaner som upphävs eller ändras.

Meningen med samrådet är att de som är berörda ska få vet vad som sker  och kunna komma med synpunkter. Det är värdefullt för alla parter då beslustunderlaget förbättras och de berörda får möjlighet att påverka innehållet i planen i ett tidigt skede.

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2020-05-13