På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Djurskydd

Länsstyrelsen är ansvarig för djurskyddstillsyn sedan 2009

Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Detta är grunden för den djurskyddstillsyn som tillsynsmyndigheten bedriver. Djurskyddslagens tillämpningsområde avser vård och behandling av husdjur, försöksdjur och andra djur som hålls i fångenskap. Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

Viss verksamhet som rör djur kräver tillstånd eller anmälan. Central myndighet för djurskydd är Jordbruksverket, där länsstyrelsen står för den operativa verksamheten. 

Kontakta miljökontoret om djur eller djurhållning orsakar störningar som kan vara olägenhet för människors hälsa eller miljö.

Enligt Kiruna kommuns styrdokumen, lokala hälsoskyddsföreskrifter § 3, får inom detaljplanelagt område inte nötkreatur, häst, get, får eller svin samt pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur hållas utan tillstånd från miljö- och byggnämnden.

Publicerad av: Åke Jönsson, Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2019-12-02