På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Buller i Kiruna

Vägtrafik
När den nuvarande sträckningen av väg E 10 planerades var tanken att avlasta Adolf Hedinsvägen och Hjalmar Lundbohmsvägen från genomfartstrafik och den tunga trafiken. Bullerstörningarna utmed Adolf Hedinsvägen undersöktes under 1980-talet. Det gjordes mätningar av trafikmängd och buller. Under 2000-talet har vägen byggts om, hastighetsbegränsningar och farthinder finns kring cirkulationsplatsen vid Kyrkogatan och vid övergångsställen. Minskande befolkning och trafikreglering i centrum samt ombyggnaden av Adolf Hedinsvägen har gjort att vägbuller inte varit så stort problem de senaste åren. I och med LKAB:s byggande av nytt pelletsverk har trafiken och framför allt den tunga trafiken utmed Hjalmar Lundbohmsvägen ökat och bullernivåerna kan överskridas vid de närmaste fastigheter.  

Järnväg
Buller från järnvägen överstiger maximalnivån 70 dBA i delar av  Lokstallsområdet.

Flygbuller
De bullerkurvor som redovisas i dokumentet, Bullerutredning Kiruna flygplats, är flygplatsens påverkan vid tillåten trafik. Dimensionerande flygplanstyp är JAS 39 Gripen. Planets egenskaper påverkar bullerutbredningen så att maximalnivån 70 dBA överstigs i befintlig bebyggelse i Tuolluvaara, Laxforsen och östra delen av Lombolo. Flygningar med JAS 39 Gripen är sällsynta. Vid enbart civiltrafik överstigs maximalnivån 70 dBA i östra delen av Tuolluvaara vid starter mot norr med flygplanstypen MD80 .   

Publicerad av: Åke Jönsson

Senast ändrad: 2019-10-21